Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у првом тромјесечју 2023. године у односу на исти период претходне године мања је за 13,9%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 18,1%, а обим рада, исказан у тонским километрима мањи је за 9,3%.

Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 3,7% у односу на исти период претходне године. Пређени километри аутобуса већи су за 7,1%, као и обим рада исказан у путничким километрима за 4,2%.

У градско-приградском саобраћају, у периоду јануар-март 2023. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса већи је за 18,4%, a број превезених путника већи је за 1,3%.

У жељезничком саобраћају, у првом тромјесечју 2023. године, обим превезене робе је већи је за 16,3% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи 21,4%. Превезено је 25,0% више путника, а број остварених путничких километара већи је 19,6%.

Промет на аеродромима Републике Српске у првом тромјесечју 2023. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона већи је за 117,4%, док је број летова домаћих авиона остао исти. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан раст у односу на исти период претходне године и већи је за три пута.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ