Поштанске и телекомуникационе услуге, I тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

У првом тромјесечју 2023. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године већи је за 1,7%, a број пакетских пошиљки мањи је за 6,6%. Број телеграма мањи је за 38,3%.

Број минута разговора у мобилној телефонији у првом тромјесечју 2023. године, у односу на исти период претходне године већи је за 13,4%, док је број минута разговора у фиксној телефонији мањи за 12,6%. Број претплатника у мобилној телефонији већи је за 3,5% у односу на прво тромјесечје 2022. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ