Студијска посјета професора и студената ПМФ-а Заводу

 

 

Проф. др Драшко Маринковић и студенти завршне године Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, у понедјељак 15. маја 2023, били су у студијској посјети Републичком заводу за статистику.


Са радом, организационом структуром, улогом и значајем Завода у друштву, професора и студенте упознао је Жељко Асентић, в.д. помоћника директора за демографске и социјалне статистике.


Студенти су имали прилику да се упознају са праксом прикупљања, обраде и дисеминације статистичких података, са посебним акцентом на демографске податке. Нарочито интересовање студенти су исказали за показатеље виталне статистике, у складу са потребама наставног предмета Популациона динамика.


Узајамно је наглашена потреба за сарадњом двију институција, уз начелно сагледавање нових модалитета и могућности сарадње у будућем периоду, а на основу добре праксе одраније.


В. д. помоћника директора Асентић упознао је госте са издавачком дјелатношћу и бројним публикацијама Завода. На обострано задовољство, размијењене су неке од репрезентативних публикација, које издају Завод и ПМФ.