Међународни дан породице, 15. мај 2023. године

 

 

Породица је један од најважнијих елемената сваког друштва. Јаке породичне везе пружају подршку и сигурно окружење које је неопходно за развој појединца. Важно је одвојити вријеме за његовање породичних веза и рјешавање проблема са којима се породица суочава. Ако је породична заједница стабилна, срећна и здрава, сигурно је да ће и чланови такве породице постати здрави и корисни чланови друштва.


Током 1980-их, Уједињене нације су почеле да усмјеравају пажњу на питања у вези са породицом. На основу препорука Економског и социјалног савјета, Комисија за друштвени развој је 1983. године у својој резолуцији о улози породице у процесу развоја, затражила од генералног секретара Уједињених нација да се повећа свијест међу доносиоцима одлука и јавности о проблемима и потребама породице, као и о ефикасним начинима остваривања тих потреба.


У својој резолуцији од 29. маја 1985. године, Економски и социјални савјет је позвао Генералну скупштину Уједињених нација да размотри могућност да у привремени дневни ред своје четрдесет прве сједнице укључи тачку под називом „Породице у процесу развоја".


Генерална скупштина Уједињених нација је 1993. године одлучила да се 15. мај сваке године обиљежава као Међународни дан породице. Овај дан пружа прилику да се унаприједи свијест о питањима која се односе на породицу и да се повећа знање о друштвеним, економским и демографским процесима који утичу на породицу. Овај дан се обиљежава са двоструким циљем - да се подигне свијест о значају породице и различитим аспектима који негативно утичу на породицу.


Обиљежавање Међународног дана породице 2023. године има за циљ подизање свијести о утицају демографских трендова на породицу.


Демографске промјене су један од најважнијих трендова који утичу на наш свијет, живот, те на добробит породица широм свијета. Демографски трендови су углавном обликовани обрасцима фертилитета и морталитета. Истраживања показују да смањење плодности повећава учешће жена у раду. С друге стране, као посљедица тренда опадања фертилитета долази до повећања броја породица са мање чланова.


Фертилитет или плодност једне популације најбоље изражава стопа укупног фертилитета. Стопа укупног фертилитета означава просјечан број дјеце које ће жена родити до краја репродуктивног периода живота (15-49 година), уколико садашње старосно-специфичне стопе фертилитета остану исте. Минимална репродуктивна стопа, којом је осигурана једноставна репродукција становништва у смислу обнављања генерација, износи 2,1 (просјечно дјеце по једној жени у фертилној доби).

 

Стопа укупног фертилитета у Републици Српској