Индекси потрошачких цијена, април 2023.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у априлу 2023. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,3%.


У односу на април 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 9,0%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у априлу 2023. године у односу на март 2023. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 2,6%, индекси одјељака Становање, Комуникације и Остала добра и услуге виши су за по за 0,8%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,5%, индекс одјељка Здравство виши је за 0,2%, док су индекси одјељака Храна и безалкохолна пића, Аклохолна пића и дуван, Рекреација и култура и Ресторани и хотели виши за по 0,1%. Индекс одјељка Образовање остао је непромијењен, а индекс одјељка Превоз нижи је за 0,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ