Индекси индустријске производње, април 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у априлу 2023. године, у поређењу са мартом 2023. године, мања је за 1,9%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у априлу 2023. године, у поређењу са априлом 2022. године, мања је за 7,5%.

У априлу 2023. године у односу на март 2023. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 16,0%, интермедијарних производа за 1,6%, енергије за 0,8%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 4,6% и капиталних производа за 23,5%.

У априлу 2023. године у односу на април 2022. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 5,7%, трајних производа за широку потрошњу за 3,7% док је производња енергије мања за 4,1%, интермедијарних производа за 11,3% и нетрајних производа за широку потрошњу за 13,1%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у априлу 2023. године у поређењу са мартом 2023. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 11,3%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,6% и у подручју Прерађивачкa индустрија пад од 4,4%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у априлу 2023. године у поређењу са априлом 2022. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи пад од 1,5%, у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 4,7%, и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 8,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ