Индекси обима пољопривредне производње, 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2022. години у односу на претходну 2021. годину већи је за 2,0%.


На повећање обима пољопривредне производње у 2022. години утицало је повећање вриједности сточарске производње за 4,0%, док је истовремено смањена вриједност биљне производње за 0,4%.


У укупном оставреном обиму бруто пољопривредне производње у 2022. години, сточарска производња учествује са 56,3%, а биљна производња са 43,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ