Малољетни учиниоци кривичних дјела, 2022.

 

 

 

 

 

Тужилаштва у Републици Српској у 2022. години ријешила су 126 извјештаја (кривичних пријава) о почињеном кривичном дјелу малољетних лица, што је за 22,7% мање у односу на 2021. годину. Од тога, припремни поступак није покренут у 27,0% случајева.

У истом периоду, донесенa je 31 одлукa (оптужбa), односно 27,9% оптужби мање него прошле године. Од укупног броја оптужених, за 96,8% малољетника изречена је кривична санкција.

Изречено је 30 кривичних санкција, од којих су 100,0% биле васпитне мјере. Није изречена нити једна казна малољетничког затвора.

Најбројнија су била кривична дјела из групе дјела против живота и тијела. Од укупног броја ријешених кривичних пријава, 44,4% односило се на ову групу, код оптужених 45,2%, а код осуђених 46,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ