Потписан протокол о сарадњи између Републичког завода за статистику и Фискалног савјета Републике Српске

 

 

 

 

Директор Завода Дарко Милуновић и предсједник Фискалног савјета Миленко Крајишник потписали су протокол о сарадњи двије институције у четвртак 4. маја 2023. године. Протокол је потписан у циљу подизања сарадње двије републичке институције на виши ниво и учинковитије размјене података.


Завод ће без накнаде омогућити коришћење статистичких података којима располаже и о којима води евиденцију у складу са прописима који уређују надлежности Завода, а који су од значаја за рад Фискалног савјета, а нарочито статистичке податке из домена статистике националних рачуна, цијена, рада, индустрије, инвестиције, спољне трговине и друге податке.


Фискални савјет ће податке које му достави, односно уступи Завод, користити искључиво за потребе извршавања задатака и функција утврђених Законом, уз примјену прописа којима се обезбјеђује заштита података, те их неће уступати другим лицима.