Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2023. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2022. године, мања је за 7,8%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 1,3%, док је на објектима нискоградње мања за 13,9%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2023. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 3,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 0,4% и на објектима нискоградње мања је за 5,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ