Клање стоке и живине у кланицама, март 2023.

 

 

 

 

 

Током марта 2023. године, у поређењу са истим мјесецом 2022. године повећан је број закланих говеда и свиња за по 13,2%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 22,3% и живине за 2,2%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 16,0% и свиња за 8,0%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 20,9% и живине за 1,6%.

У поређењу са претходним мјесецом, током марта 2023. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 27,0%, живине за 15,3% и говеда за 1,9%, као и смањење броја закланих оваца за 1,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 31,8%, живине за 17,2% и говеда за 1,5%, док је истовренемо смањена нето тежина закланих оваца за 8,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ