Индекси промета индустријe, фебруар 2023.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у фебруару 2023. године, у поређењу са јануаром 2023. године, мањи је за 1,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 1,1%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 3,6%.

У фебруару 2023. године, у поређењу са фебруаром 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 4,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 7,2% и на иностраном тржишту раст од 1,3%.

У фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 6,6%, трајних производа за широку потрошњу за 3,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,4%, док је промет интермедијарних производа мањи за 2,3% и промет капиталних производа мањи за 6,2%.

У фебруару 2023. године у односу на фебруар 2022. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 79,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 22,3%, док је промет капиталних производа мањи за 4,0%, трајних производа за широку потрошњу за 4,0% и интермедијарних производа за 4,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ