Рођени и умрли у Републици Српској, 2022.

 

 

 

 

 

 

Пад броја живорођених

У Републици Српској у 2022. години рођено је 9 118 живорођене дјеце, од тога 4 648 дјечака и 4 470 дјевојчица. У односу на 2021. годину, број живорођене дјеце у 2022. години мањи је за 156.

Смањена старосна граница жена приликом рађања дјеце


Просјечна старост мајке при рођењу првог дјетета у Републици Српској износила је 27,7 година, односно 0,5 годинa мање него у 2021. години. Вишегодишњи подаци нам указују да жене одлажу рађање дјеце и да се старосна граница приликом рађања дјеце повећава.

Укупна просјечна старост мајке при рођењу дјетета у ЕУ-27, према посљедњем расположивом податку Евростата (2021. године) била је 31,1, док је у Републици Српској просјечна старост у 2022. години била 29,5 година.

Од укупног броја живорођене дјеце, око 78,7% роди се у старости мајке од 20 до 34 године. Ред рођења дјетета задржао се на сличном нивоу као што је био у 2021. години. Око 44,9% мајки које су рађале у 2022. години родиле су прво дијете, друго дијете око 36,2% мајки, а треће и више дјеце око 18,9% мајки. Око 61,5% мајки које рађају прво дијете, рађају у старосној групи 20-29 година, око 65,8% рађања другог дјетета је у старосној групи 25-34, а око 88,9% мајки треће дијете рађају у старосној групи 25-39 година.

Учешће живорођене ванбрачне дјеце у укупном броју живорођене дјеце је смањено у односу на претходну годину

У Републици Српској учешће живорођене ванбрачне дјеце у укупном броју живорођених износило је 15% и у односу на претходну годину је смањено за 1,1%. Од укупног броја живорођене ванбрачне дјеце, 91,6% њихових родитеља живи заједно.

Већи број мртворођене дјеце

Укупан број мртворођене дјеце већи је за шест у односу на претходну годинy. Највећа вриједност стопе мртворођених од 5,6‰ забиљежена је у 2001. години, а у 2011. години пала је на 3‰. У 2022. години стопа мртворођених износила је 2,6‰.

Мањи број умрлих

У 2022. години у Републици Српској је умрло 16 263 лицa, од тога 8 469 мушкарца и 7 794 жене. У поређењу са 2021. годином, у Републици Српској је умрло 2 739 лицa мање. Највише умрлих било је у периоду јануар-март 2022. године, око 35,2%, а најмањи број умрлих био је у периоду октобар-децембар 2022. године, 20,2%.

Мушкарци данас живе краће од жена

Просјечна старост приликом умирања за мушкарце у 2022. години била је 72,1 годину, а за жене 77,8 година. У односу на 2021. годину, просјечна старост приликом умирања за мушкарце у благом је паду, док је просјечна старост приликом умирања за жене у благом порасту. Од укупног броја умрлих, свако шесто лице умре испод 65 година старости.

Умрло 40 дјеце до једне године старости

У 2022. години умрло је 40 дјеце до једне године старости и то 28 дјечака и 12 дјевојчица. Око 57,5% одојчади умрло је у првих 10 дана послије рођења. У 2022. години стопа умрле одојчади била је 4,4‰. Према посљедњем расположивом податку Евростата (2021. године) стопа умрле одојчади у ЕУ-27 била је 3,2‰.

Болести крвотока водећи узрок смрти

Водећи узрок смрти у Републици Српској биле су болести крвотока. Од укупног броја умрлих, око 41% умрло је од поменутих болести. Жене умиру од болести крвотока за око 9% више од мушкараца. Сљедећи водећи узрок смрти је према Међународној класификацији болести, повреда и узрока смрти, која је обавезна за све чланице Свјетске здравствене организације, сврстан у групу тумори (C00-D48). Од укупног броја умрлих лица у Републици Српској, око 16,2% или 2 635 умрлих, је у наведеној групи. Смртност мушкарaца у овој групи болести је за око 3,6% већа него смртност жена.

Насилне смрти

У Републици Српској је током 2022. године, у односу на претходну годину, дошло до повећања броја насилних смрти за око 4%. Укупан број убистава износио је 8, самоубистава 179, несрећних случајева 210, док је у категорији остало, број насилних смрти износио 68. У укупном броју насилних смрти, мушкарци учествују са 72,7%. Око 86,6% самоубистава десило се у старости већој од 45 година.

Природни прираштај

Од 2002. године природни прираштај Републике Српске је негативан. Континуитет пада природног прираштаја указује на све већи број умрлих, а мањи број живорођених. Стопа природног прираштаја у 2022. години износи -6,4‰.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ