Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2023.

 

 

 

 

 

 

У првом тромјесечју 2023. године у Републици Српској регистровано је укупно 105 854 возилa, што је за 4,0% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 80,9% односи се на путничке аутомобиле, 10,6% на теретна возила, 4,9% на прикључна возила, а 3,6% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,1% налази се у категорији старости до 5 година, 34,0% је у категорији старости од 6-15 година, док је 59,9% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 6 662 возила, односно 19,9% више у односу на прво тромјесечје 2022. године.

Укупан број саобраћајних незгода у првом тромјесечју 2023. године већи је за 2,1% у односу на исти период 2022. године. Број повријеђених лица већи је за 9,5%, а број погинулих лица мањи је за 31,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ