Трговина на мало, март 2023.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 20,4%, а у сталним цијенама већи је за 21,0%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 23,7%, док је промет у трговини горивима и мазивима већи за 4,4%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-март 2023. године у односу на исти период 2022. године номинално је већи 13,7%, док је реално већи за 5,9%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у марту 2023. године, у односу на фебруар 2023. године, посматран у текућим цијенама мањи је за 0,3%, а у сталним цијенама остао је на истом нивоу.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ