Индекси индустријске производње, фебруар 2023.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2023. године, у поређењу са јануаром 2023. године, мања је за 2,7%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у фебруару 2023. године, у поређењу са фебруаром 2022. године, мања је за 2,8%.

У фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 2,7%, трајних производа за широку потрошњу за 1,0%, капиталних производа за 0,9%, док је производња интермедијарних производа мања за 9,3% и енергије за 9,5%.

У фебруару 2023. године у односу на фебруар 2022. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 10,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,1%, док је производња енергије мања за 1,4%, интермедијарних производа за 9,2% и трајних производа за широку потрошњу за 30,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у фебруару 2023. године у поређењу са јануаром 2023. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 4,6%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 2,4% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 13,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у фебруару 2023. године у поређењу са фебруаром 2022. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 23,6%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 4,3% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 9,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ