Индекси индустријске производње, март 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у марту 2023. године, у поређењу са фебруаром 2023. године, већа је за 2,8%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у матру 2023. године, у поређењу са мартом 2022. године, мања је за 2,2%.

У марту 2023. године у односу на фебруар 2023. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 32,0%, енергије за 15,7%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 2,5%, интермедијарних производа за 2,8% и нетрајних производа за широку потрошњу за 9,7%.

У марту 2023. године у односу на март 2022. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 31,5%, енергије за 9,3%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 12,2%, интермедијарних производа за 13,7% и трајних производа за широку потрошњу за 33,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у марту 2023. године у поређењу са фебруаром 2023. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 22,0% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 0,7%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 14,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у марту 2023. године у поређењу са мартом 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 13,1%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 6,0% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 8,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ