Уписани на мастер и специјалистичке студије, школска 2022/2023. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2022/2023. години, на високошколским установама у Републици Српској, на мастер студије уписано је 2 201 студент, а на специјалистичкe студијe 71 студент.

Према полној структури, на мастер студијe уписано је 60,2% жена, а на специјалистичкe студијe 62,0% жена.

Од укупног броја уписаних на јавнe високошколскe установe, на мастер студије уписано је 96,58% студената, док је на постдипломскe специјалистичкe студијe уписано 3,42% студената. На приватним високошколским установама сви су уписани на мастер студије.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ