Дипломирани студенти, 2022. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2022. години 3 368 студената je дипломиралo/завршилo академске или струковне студије, што је за 6,1% мање у односу на претходну годину. Од укупног броја дипломираних/завршених студената, 60,5% су студенткиње.

Према „старом" програму образовања 0,7% студената је дипломирало/завршило академске или струковне студије, а према програму прилагођеном Болоњској декларацији њих 99,3%.

Од укупног броја дипломираних/завршених студента, на високим школама дипломирало је 16,3%, a на универзитетима 83,7%.

Највише студената стекло је звање из области образовања Пословање, администрација и право 18,9%, док је најмање студената стекло звање у области Услуге (3,0%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ