Доктори наука, 2022. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2022. години, на високошколским установама у Републици Српској, научни степен доктора наука стекло је 67 кандидата.

Према полној структури 50,7% доктора наука су мушкарци, а 49,3% су жене.

Највећи број докторских дисертација је из области Пословање, администрација и право (32,8%), док је најмање докторских дисертација (1,5%) из области Образовање.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ