Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у предузећима

 

 

 

Републички завод за статистику ће од понедјељка 27. марта 2023. године спроводити Анкету о употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у предузећима на територији Републике Српске.


Циљ ове статистичке активности јесте да се добију подаци о заступљености и коришћењу информационо-комуникационих технологија у пословним субјектима у Републици Српској. Подаци добијени овим истраживањем могу послужити као добра основа за планирање даљег развоја информационо-комуникационих технологија и представљају важан извор за спровођење политике у области информационoг друштва у Републици Српској.


Анкетирање се реализује на узорку од 926 пословних субјеката из Републике Српске, при чему су анагажовани овлашћени анкетари Завода који ће интервјуисање обављати телефонским путем.


Прикупљени подаци су строго повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске.


Позивамо све пословне субјекте који су изабрани узорком да прихвате сарадњу, те дају одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху истраживања и квалитету резултата.


Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија представља редовно истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.