Производња и употреба млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци), 2022.

 

 

 

 

 

Према резултатима анкетног истраживања, пољопривредна газдинства Републике Српске су током 2022. године произвела укупно 295,3 хиљаде тона сировог млијека свих врста (кравље, козије и овчије млијеко), што је за 9,7% већа количина у односу на производњу из претходне године.


Највећу количину млијека произведеног на пољопривредним газдинствима током 2022. године, у износу од 124,0 хиљада тона или 42,0% од укупне производње, откупиле су мљекаре и други регистровани откупљивачи, што представља смањење за 2,1% у односу на претходну годину.


У истом периоду, на пољопривредним газдинствима искоришћено је укупно 123,1 хиљада тона произведеног сировог млијека, при чему је 104,4 хиљада тона млијека прерађено у млијечне производе, а преосталих 18,7 хиљада тона искоришћенo као конзумно млијеко за сопствену исхрану чланова газдинства. Путем непосредне (директне) продаје, газдинства су током посматране године пласирала 22,9 хиљада тона млијека, 24,5 хиљада тона млијека су искористили за исхрану стоке и остварили губитак од 0,8 хиљада тона сировог млијека.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ