Образовање у саобраћају, 2022.

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2022. години, 225 ауто-школa обављалo је дјелатност оспособљавања кандидата за возаче моторних возила.


Из области прописа о безбједности саобраћаја, у 2022. години 21 131 кандидатa изашло је на испит, a 14 804 кандидата је положило. У односу на 2021. годину, број излазака на испит смањен је за 3,3%, док је за 10,2% смањен број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 70% у односу на број излазака кандидата.


Од 28 826 кандидата, испит из области управљања моторним возилом у 2022. години положило је 19 450 кандидата. У односу на 2021. годину број излазака на испит мањи је за 9,8%, док је за 9,3% мањен број кандидата који су положили испит. Пролазност кандидата је 67% у односу на број излазака кандидата.


У 2022. години прву помоћ полагало је 14 725 кандидата, а испит је положило 13 353 кандидата. У односу на 2021. годину, број излазака на испит мањи је за 9,4 %, док је проценат кандидата који су положили испит мањи за 12,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ