Индекси промета индустријe, фебруар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у фебруару 2023. године, у поређењу са јануаром 2023. године, мањи је за 0,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 2,2%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 3,3%.

У фебруару 2023. године, у поређењу са фебруаром 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 5,1%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 8,0% и на иностраном тржишту раст од 2,8%.

У фебруару 2023. године у односу на јануар 2023. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 6,6%, трајних производа за широку потрошњу за 3,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,4%, док је промет капиталних производа мањи за 1,7% и промет интермедијарних производа за 2,3%.

У фебруару 2023. године у односу на фебруар 2022. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 79,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 22,3%, капиталних производа за 5,9%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 4,0% и интермедијарних производа за 4,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ