Клање стоке и живине у кланицама, фебруар 2023.

 

 

 

 

 

Током фебруара 2023. године, у поређењу са истим мјесецом 2022. године повећан је број закланих говеда за 23,9% и заклане живине за 3,8%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 24,3% и оваца за 24,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 24,8% и живине за 1,3%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 14,3% и свиња за 32,4%.

У поређењу са претходним мјесецом, током фебруара 2023. године забиљежено је смањење броја закланих животиња свих врста и то: живине за 2,6%, говеда за 26,4%, свиња за 29,4% и оваца за 37,3%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежине заклане живине за 4,1%, свиња за 24,4%, говеда за 29,1% и оваца за 38,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ