Средње школе на крају школске 2021/2022. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2021/2022. године 9 368 ученика завршило је школу, што је у односу на крај 2020/2021. године 464 ученика мање, или 4,7%. Однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 51,6% мушких и 48,4% женских ученика.

У току 2021/2022. године 389 ученика промијенилo je школу што је у односу на претходну годину више за 3,4%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима, износи 57,1%.

У току 2021/2022. године 222 ученика прекинула су школовање, што је у односу на 2020/2021. годину више за 26,1%.

Школовање се најчешћe напушта из осталих разлога (болест, трудноћа, брак и других разлога), 61,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ