Средње школе по пољима образовања, почетак школске 2022/2023. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2022/2023. године средње школе похађало је 34 998 ученика, што је у односу на почетак школске 2021/2022. године мање за 1,7% или 617 ученика.


Према пољима образовања највеће интересовање ученика било је у пољу образовања „Инжењеринг, производња и грађевинарство", 10 471 или 29,9% и у средњем образовању/општи програм, 6 317 ученика или 18,0%.


У средњем образовању има 50,8% ученица, а највећи број ученица, 4 148 или 23,3% је у средњем образовању/општи програми, које обухвата ученице у гимназијама.


За 93,4% мањи је број полазника образовања одраслих у школској 2022/2023. години у односу на школску 2021/2022. годину. Највише полазника, 36,1% похађа поље образовања „Зравље, социјална заштита".

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ