Руководство Завода у посјети подручном одјељењу у Бијељини

 

 

Уторак, 21. март 2023. године


Директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић посјетио је подручно одјељење у Бијељини и том приликом разговарао са запосленима у поменутој организационој јединици Завода.


Истакнут је велики значај који подручна одјељења имају у раду Завода, уз јасно опредјељење да се побољша ИТ систем, и тиме додатно унаприједи радни процес.


Иначе, руководство Завода у периоду од 20. до 23. марта 2023. године посјетиће сва подручна одјељења.


Завод има седам подручних организационих јединица и то: Бањалука, Бијељина, Добој, Истoчно Сарајево, Требиње, Приједор и Фоча.


Подручне јединице ван сједишта Завода врше методолошке и организационе припреме и спроводе статистичке активности за подручја на која се протеже њихова активност. Организоване су по територијалном принципу за организовање и спровођење статистичких активности за подручје више општина.