Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2023.

 

 

 

 

 2023.                                                                       

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2023.
      0,6  23/23
фебруар 2023. 0,6
 29/23
март 2023. 0,5
41/23
април 2023. 0,3
48/23
маj 2023. -0,1
57/23
jун 2023. 0,1 67/23
jул 2023. -0,1
76/23
август 2023. 1,1
86/23
септембар 2023. 0,8
95/23
октобар 2023. 0,0
103/23
новембар 2023. -0,2 114/23
децембар 2023. -0,3 09/24