Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2023.

 

 

 

 

 2023.                                                                       

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2023.
      0,6  23/23
фебруар 2023. 0,6
 29/23
март 2023. 0,5
41/23
април 2023.

маj 2023.

jун 2023.

jул 2023.

август 2023.

септембар 2023.

октобар 2023.

новембар 2023.

децембар 2023.