Индекси индустријске производње, јануар 2023.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2023. године, у поређењу са децембром 2022. године, већа је за 3,2%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2023. године, у поређењу са јануаром 2022. године, већа је за 4,9%.

У јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године десезонирана индустријска производња капиталних производа већа је за 20,5%, интермедијарних производа за 11,7%, енергије за 4,9%, производња нетрајних производа за широку потрошњу остала је на истом нивоу, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 21,8%.

У јануару 2023. године у односу на јануар 2022. године календарски прилагођена индустријска производња капиталних производа већа је за 21,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 8,1%, интермедијарних производа за 10,7%, док је производња енергије мања за 1,3 % и трајних производа за широку потрошњу за 31,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2023. године у поређењу са децембром 2022. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 30,9%, и у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен раст од 1,5% и подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 0,5%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2023. године у поређењу са јануаром 2022. године, у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 15,7%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 4,1%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ