Милуновић са представницима УНФПА о изради портала за СДГ

 

 

 

Петак, 10.03.2023.


Директор Републичког завода за статистику Дарко Милуновић разговарао је са представником Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА) у БиХ Жељком Благојевићем о могућностима техничке подршке Заводу при изради портала за Индикаторе одрживог развоја Републике Српске (СДГ).


Милуновић и Благојевић, који је програмски специјалиста популационе и развојне стратегије, праћења и евалуација у УНФПА БиХ, су током састанка говорили о неопходним детаљима и процесима како би издрада поменутог портала била успјешна.


Објављивањем показатеља у публикацији „Индикатори одрживог развоја Републике Српске", Завод настоји да одговори на потребе за ситемским приказом стања у областима које су од кључне важности за одрживи развој. Зато би портал, поред поменутe публикације, требало да служи као додатна основа за анализу, креирање, те спровођење политика усмјерених ка рјешавању изазова.


Иначе, на Самиту одрживог развоја, одржаном од 25. до 27. септембра 2015. године у Њујорку, државе чланицe Уједињених нација усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. године, који представља општи позив на дјеловање и склапање партнерстава како би се рјешавали глобални изазови, окончало сиромаштво, заштитила планета и свакоме обезбиједило да ужива мир и просперитет. Програм дефинише пет подручја од кључне важности за одрживи развој човјечанства и планете (људи, планета, просперитет, мир, партнерство) и спроводи се путем 17 циљева одрживог развоја (SDG - Sustanable Development Goals) и 169 потциљева.