Индекси промета индустријe, јануар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2023. године, у поређењу са децембром 2022. године, мањи је за 3,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 0,8%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 6,4%.

У јануару 2023. године, у поређењу са јануаром 2022. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 13,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 21,2% и на иностраном тржишту раст од 7,8%.

У јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 20,2% и нетрајних производа за широку потрошњу за 1,7%, док је промет интермедијарних производа мањи за 2,8%, промет трајних производа за широку потрошњу за 6,4% и промет капиталних производа за 10,9%.

У јануару 2023. године у односу на јануар 2022. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 111,6%, капиталних производа за 31,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 31,0%, трајних производа за широку потрошњу за 3,5% и интермедијарних производа за 1,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ