Индекси индустријске производње, јануар 2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2023. године, у поређењу са децембром 2022. године, већа је за 2,6%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2023. године, у поређењу са јануаром 2022. године, већа је за 3,7%.

У јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године десезонирана индустријска производња капиталних производа већа је за 16,5%, интермедијарних производа за 9,1%, енергије за 4,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,3%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 21,8%.

У јануару 2023. године у односу на јануар 2022. године календарски прилагођена индустријска производња капиталних производа већа је за 16,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 8,5%, интермедијарних производа за 7,0%, док је производња енергије мања за 1,3 % и трајних производа за широку потрошњу за 31,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2023. године у поређењу са децембром 2022. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 30,8%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 0,1% и подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 0,5%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2023. године у поређењу са јануаром 2022. године, у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 15,6%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 1,9% док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,9%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ