Клање стоке и живине у кланицама, јануар 2023.

 

 

 

 

 

Током јануара 2023. године, у поређењу са истим мјесецом 2022. године повећан је број закланих говеда за 25,3% и живине за 7,1%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 14,3% и оваца за 37,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 22,4% и заклане живине за 5,3%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 11,5% и оваца за 29,5%.

У поређењу са претходним мјесецом, током јануара 2023. године забиљежено је повећање бројa закланих оваца за 40,3% и говеда за 15,2%, као и смањење броја заклание живине за 4,6% и свиња за 18,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 44,0% и говеда за 13,9%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 4,4% и свиња за 25,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ