Трговина на мало, јануар 2023.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 13,0%, а у сталним цијенама мањи је за 12,7%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, мањи је за 13,8%, док је промет у трговини горивима и мазивима мањи за 5,3%.


Индекс промета трговине на мало у јануару 2023. године у односу на јануар 2022. године номинално је већи за 22,6%, док је реално већи за 10,0%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у јануару 2023. године, у односу на децембар 2022. године, посматран у текућим цијенама већи је за 5,4%, а у сталним цијенама већи je за 5,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ