Индекси потрошачких цијена, јануар 2023.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јануару 2023. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,6%.


У односу на јануар 2022. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 13,4%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јануару 2023. године у односу на децембар 2022. године, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 1,6%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,3%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,9%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,8%, индекс одјељка Аклохолна пића и дуван и индекс одјељка Образовање виши су за по 0,6%, индекси одјељака Становање и Ресторани и хотели виши за по 0,4%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекс одјељка Комуникације остао је непромијењен. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 3,4%, док је индекс одјељка Превоз нижи за 0,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ