Архива тромјесечних саопштења националних рачуна

 

 

 

ТРОМЈЕСЕЧНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД

 

 

 

2023.              2022.             
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје

 

 

                                                                                                                                    

 

 

2021.              2020.              2019.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                    

 

 

2018.              2017.              2016.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                    

 

 

2015.              2014.              2013.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

                                                                                                                                    

 

 

2012.              2011.              2010.
         

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје

 

   прво тромјесечје

   друго тромјесечје 

   треће тромјесечје 

   четврто тромјесечје

 

   треће тромјесечје

   четврто тромјесечје