Основне школе на крају школске 2021/2022. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2021/2022. године 9 375 ученика завршило је школу (девети разред), што је у односу на крај 2020/2021. године мање за 217 ученика или 2,3%. Процентуални однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 50,2% мушких и 49,8% женских. Према години рођења, већина ученика (76,6%) рођена је 2007. године.

У току 2021/2022. године број ученика који су промијенили школу је 1 405 и у односу на 2020/2021. школску годину мањи је за 4,0%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима, чини 67,6%. У току 2021/2022. школске године школовање је напустило 39 ученика, а најчешћи разлог напуштања школе су остали разлози (болест, брак и други) 84,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ