Наставници основних школа на почетку школске 2022/2023. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2022/2023. године у основним школама било је запослено 7 724 наставника. У односу на почетак школске 2021/2022. године број наставника мањи је за 5,5%. Број наставника приказан у еквиваленту пуне запослености у основним школама износио је 6 304,2 наставника.


Са пуним радним временом радило је 5 126 наставника или 66,4%, а са непуним радним временом 2 598 наставника или 33,6%. Учешће жена у укупном броју наставника било је 72,6%. Наставу у нижим разредима изводило је 3 488 наставника, а учешће жена било је 83,4%. У вишим разредима било је 4 236 наставника, а учешће жена је 63,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ