Поштанске и телекомуникационе услуге, IV тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2022. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године већи је за 1,0%, a број пакетских пошиљки мањи је за 12,2%. Број телеграма мањи је за 52,6%.

Број минута разговора у мобилној телефонији у четвртом тромјесечју 2022. године, у односу на исти период претходне године мањи је за 16,0%, док је број минута разговора у фиксној телефонији мањи за 15,4%. Број претплатника у мобилној телефонији већи је за 3,6% у односу на четврто тромјесечје 2021. године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ