Индекси произвођачких цијена услуга, IV тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на базну (2015. годину) за 26,0%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.

Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у четвртом тромјесечју 2022. године, у односу на базну (2018. годину), износило је 19,4%.

У четвртом тромјесечју 2022. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017. годину) за 26,8%, а у дјелатности чишћења за 7,8%.

Произвођачке цијене услуга у складиштењу робе, заштитним и истражним дјелатностима и архитектонским и инжењерским дјелатностима и са њима повезаним техничким савјетовањем остале су непромијењене у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на треће тромјесечје 2022. године. Просјечан раст произвођачких цијена у четвртом тромјесечју 2022. године у односу на треће тромјесечје 2022. године, остварен је у друмском превозу робе за 0,4% и дјелатности чишћења за 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ