Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2022. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2021. године, већа је за 3,3%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа је за 5,5%, док је на објектима високоградње остала непромијењена.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2022. године, у поређењу са претходним тромјесечјем већa је за 1,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње већа за 2,9%, док ја на објектима високоградње мања за 0,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ