Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2022. године у Републици Српској регистровано је укупно 118 502 возилa, што је за 4,1% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 83,6% односи се на путничке аутомобиле, 9,7% на теретна возила, 4,3% на прикључна возила, а 2,4% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,3% налази се у категорији старости до 5 година, 34,1% је у категорији старости од 6-15 година, док је 59,5% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 5 498 возила, односно 11,3% мање у односу на четврто тромјесечје 2021. године.

Укупан број саобраћајних незгода у четвртом тромјесечју 2022. године већи је за 0,8% у односу на исти период 2021. године. Број повријеђених лица већи је за 6,5%, а број погинулих лица мањи је за 11,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ