Предшколске установе, радна година 2022/2023. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

У радној 2022/2023. години у 122 предшколскe установe број дјеце која су била обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 15 729, од чега је дјевојчица 7 379 или 46,9%. У односу на 2021/2022. годину број дјеце која бораве у предшколским установама је већи за 11,6%. Од укупног броја дјеце, 68,9% обухваћено је у јавним установама, док је у приватним установама обухваћено 31,1% дјеце.

У радној 2022/2023. години у јасличкој групи је боравило 3 739 дјеце, што је за 14,9% више у односу на претходну радну годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (54,4%).

Број запослених у предшколским установама у односу на 2021/2022. већи је за 8,0%. На мјесто у предшколсколским установама и даље чека 4 008 дјеце што је у односу на претходну годину више за 5,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ