Трговина на мало, децембар 2022.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 6,6%, а у сталним цијенама већи је за 7,0%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 19,0%, док је промет у трговини горивима и мазивима мањи за 4,9%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар - децембар 2022. године у односу на исти период прошле године номинално је већи 26,9%, док је реално већи за 12,4%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у децембру 2022. године, у односу на новембар 2022. године, посматран у текућим цијенама већи је за 1,3%, а у сталним цијенама мањи je за 0,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ