Индекси индустријске производње, децембар 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у децембру 2022. године, у поређењу са новембром 2022. године, већа је за 0,4%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у децембру 2022. године, у поређењу са децембром 2021. године, мања је за 4,1%.

 

У децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године десезонирана производња трајних производа за широку потрошњу већа је за 6,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,4%, енергије за 2,2%, док је производња интермедијарних производа мања за 2,9% и капиталних производа за 3,9%.

 

У децембру 2022. године у односу на децембар 2021. године календарски прилагођена производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 5,6%, док је производња енергије мања за 2,5%, интермедијарних производа за 4,2%, капиталних производа за 7,6% и трајних производа за широку потрошњу за 16,0%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у децембру 2022. године у поређењу са новембром 2022. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 2,4%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 9,7%. Индустријска производња у подручју Прерађивачке индустрије остала је непромјењена.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у децембру 2022. године у поређењу са децембром 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 0,3%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 0,6% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 19,1%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ