Индекси потрошачких цијена, децембар 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2022. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,4%.

 

У односу на децембар 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 13,6%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2022. године у односу на новембар 2022. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,3%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 1,2%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,8%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Ресторани и хотели виши за 0,1%. Индекси одјељака Аклохолна пића и дуван, Здравство, Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Превоз нижи је за 6,4%, индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 2,0%, док је индекс одјељка Становање нижи за 0,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ