Индекси промета индустријe, новембар 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у новембру 2022. године, у поређењу са октобром 2022. године, већи је за 2,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од од 4,6%, док је на домаћем тржишту забиљежен пад од 1,4%.

У новембру 2022. године, у поређењу са новембром 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 14,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 21,9%, и на домаћем тржишту раст од 4,5%.

У новембру 2022. године у односу на октобар 2022. године укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 13,5%, интермедијарних производа за 2,5%, док је промет енергије мањи за 0,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 0,4% и капиталних производа за 1,7%.

У новембру 2022. године у односу на новембар 2021. године, календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 34,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 31,3%, промет интермедијарних производа за 9,7%, енергије за 6,3%, док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 2,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ