Трговина на мало, новембар 2022.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у новембру 2022. године, у односу на октобар 2022. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 10,4%, а у сталним цијенама мањи је за 9,4%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, мањи је за 4,5%, док је промет у трговини горивима и мазивима мањи за 16,8%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-октобар 2022. године у односу на исти период прошле године номинално је већи 27,4%, док је реално већи за 12,9%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у новембар 2022. године, у односу на октобар 2022. године, посматран у текућим цијенама већи је за 1,5%, а у сталним цијенама мањи je за 0,02%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ