Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава, 2022."

 

 

Републички завод за статистику ће у периоду од 1. до 15 децембра 2022. године реализовати анкетно истраживање под називом „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава, 2022".


Анкетом ће бити обухваћенo око 6 000 пољопривредних газдинства, од чега око 5 500 породичних и 500 газдинстава правних лица и предузетника лоцираних на територији Републике Српске. Анкетирање породичних пољопривредних газдинстава ће телефонским путем спровести обучени и овлашћени анкетари Завода.


Овом статистичком активношћу ће се, према дефиницијама прописаним важећим ЕУ регулативама, методолошким упутствима и препорукама Евростата, прикупити подаци о коришћеном пољопривредном земљишту, оствареној производњи, засијаним површинама у јесењој сјетви, површини и цијени земљишта узетог у закуп, као и подаци о бројном стању стоке и оствареној сточарској производњи.


Анкета „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава, 2022." представља редовно статистичко истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.


Прикупљени подаци о пољопривредним газдинствима су повјерљиви и користиће се искључиво у статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).


Позивамо сва пољопривредна газдинства која су обухваћена овим анкетним истраживањем, да прихвате сарадњу и дају коректне одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху ове анкете.